Tổ Chức

Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà trường

Ban chi ủy

1/ Đồng chí Đỗ Xuân Quyết  – Bí thư chi bộ

2/ Đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy  – Phó Bí thư chi bộ

3/ Đồng chí Nguyễn Nam Thái – Chi Ủy viên

Ban giám hiệu

1/ Ông Đỗ Xuân Quyết   – Hiệu trưởng

2/ Bà Đặng Thị Lệ Thủy – Phó Hiệu trưởng

3/ Ông Nguyễn Nam Thái – Phó Hiệu trưởng

Ban chấp hành công đoàn

1/ Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch công đoàn

2/ Bà Vũ Thị Xuyến  – Ủy viên

3/ Bà  Vũ Thị Na – Ủy viên

Ban thanh tra nhân dân

1/ Bà Vũ Thị Na – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó ban

3/ Bà Ngô Thị Thúy Mai – Ủy viên