Tổ Chức

Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà trường

Ban chi ủy

1/ Đồng chí: Hoàng Hải Toàn – Bí thư chi bộ

2/ Đồng chí: Đặng Thị Lệ Thủy  – Phó Bí thư chi bộ

3/ Đồng chí: Nguyễn Nam Thái – Chi Ủy viên

Ban giám hiệu

1/ Ông:  Hoàng Hải Toàn   – Hiệu trưởng

2/ Bà:  Đặng Thị Lệ Thủy – Phó Hiệu trưởng

3/ Ông:  Nguyễn Nam Thái – Phó Hiệu trưởng

Ban chấp hành công đoàn

1/ Bà:  Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch công đoàn

2/ Bà:  Vũ Thị Xuyến  – Ủy viên

3/ Bà:  Vũ Thị Na – Ủy viên

Ban thanh tra nhân dân

1/ Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài – Trưởng ban

2/ Bà: Ngô Thị Thúy Mai – Ủy viên