Lịch hoạt động hè

Tháng Sáu 10, 2019 8:14 sáng

1. Lịch mở cửa thư viện: Sáng thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần

2. Lịch lao động vệ sinh:

– Ngày 02/6: Khối 8 + 7A

– Ngày 09/6: Khối 7 + 6A

– Ngày 16/6: Khối 6 + 8A + 7C

– Ngày 23/6: Khối 8 + 7B

– Ngày 30/6: Khối 7 + 6B

3. Phân công giám hiệu phụ trách:

– Đ/c Quyết phụ trách chung

– Sáng thứ Sáu đ/c Thủy.

– Sáng Chủ nhật : đ/c Thái