Lịch công tác tuần 17

Tháng Mười Hai 27, 2021 7:38 sáng
Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
HAI Lên lớp  Trực GH: S: đ/c Thái
  C: đ/c Thủy
   
BA Lên lớp  Trực GH: S: đ/c Thủy
C: đ/c Toàn
     
Lên lớp  Trực GH: S: đ/c Toàn
C: đ/c Thái
     
NĂM Lên lớp   Trực GH: S: đ/c Thái
     C: đ/c Thủy
     
SÁU Lên lớp    Trực GH: S: đ/c Thủy
 GV cập nhật điểm trên SMAS    C: đ/c Toàn
     
BẨY Lên lớp

 

 Trực GH: S: đ/c Toàn
     
     C: đ/c Thái
CN