HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Tháng Mười 12, 2021 9:22 sáng

Thực KH số 02/KH-BCĐ ngày 28/9/2021 của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện Nam Trực, QĐ số 04/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2021 của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện Nam Trực và căn cứ theo kế hoạch của trường THCS Nam Mỹ. 5 thầy cô giáo đã tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2021 và cả 5 thầy cô đều hiến máu thành công. Trong đó cô Vũ Thị Xuyến đã hiến máu 8 lần, thầy Nguyễn Nam Thái và cô Nguyễn Thị Kim Thoa đã hiến máu 6 lần, thầy Phùng Mạnh Linh hiến máu 3 lần và cô Nguyễn Thị Ngoan hiến máu lần thứ nhất.

244596804_113342924451773_3993530885662789192_n 244624618_113342827785116_4505248964928218890_n 244679566_113342864451779_3218629859572331475_n 244775887_113342787785120_1543073569192442995_n 245063458_113342741118458_5657740779676654058_n