Lịch công tác tuần 10

Tháng Mười Một 11, 2021 8:24 sáng
Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ
HAI Học trực tuyến 13h30: Học TKB sáng thứ bẩy  Trực GH: S: đ/c Thái
Duyệt KHBD tuần 11   C: đ/c Thủy
   
BA Học trực tuyến    Trực GH: S: đ/c Thủy
 14h 30: SHCM tập huấn phần mềm Chương trình CĐS Trường học – GapoWork. C: đ/c Toàn
     
Nghỉ chống dịch Covid Nghỉ chống dịch Covid  Trực GH: S: đ/c Toàn
  C: đ/c Thái
     
NĂM Nghỉ chống dịch Covid Nghỉ chống dịch Covid   Trực GH: S: đ/c Thái
     C: đ/c Thủy
     
SÁU Nghỉ chống dịch Covid  Nghỉ chống dịch Covid  Trực GH: S: đ/c Thủy
 GV cập nhật điểm trên SMAS    C: đ/c Toàn
     
BẨY Nghỉ chống dịch Covid  Nghỉ chống dịch Covid  Trực GH: S: đ/c Toàn
     
     C: đ/c Thái
CN