Liên hệ

Trường THCS Nam Mỹ

Địa chỉ: Xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Hoàng Hải Toàn

 Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0947065117 

Email:hoanghaitoan75@gmail.com