Lịch công tác tuần 4

Tháng Tám 1, 2018 10:26 sáng

Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018

Lớp trực tuần: 7A                             GV trực tuần: Trần Thị Huyền.

Thứ, ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

HAI

 Chào cờ – Lên lớp  Lên lớp

BA

 Lên lớp  Lên lớp
 Tổng hợp kết quả phổ cập

Lên lớp  Lên lớp
 Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)  Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)

NĂM

Lên lớp  Dạy bù TKB chiều Thứ 2 T2
 Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái) Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)

SÁU

Lên lớp  Lên lớp
 Dự HN an toàn GT tại Sở GD (đ/c Quyết + H Anh)

BẨY

Lên lớp – Sau tiết 2 Bình tuần  Lên lớp
 17h: Phát thưởng con GV

CN

 Chuẩn bị các điều kiện tham gia Trại thu  14h: Khai mạc trại thu tại UBND xã (Ban hoạt động NGLL và học sinh các lớp; Đội nghi thức do đ/c H Anh PT)
 Dự khai Hội đền Trạng nguyên Nguyễn Hiền tại Nam Thắng (đ/c Quyết + HS)  19h: Thi Văn nghệ tại UBND xã (THCS tham gia biểu diễn khai mạc: đ/c Ngọc, H Anh PT)