Lịch công tác tuần 7

Tháng Mười 6, 2018 4:26 chiều

Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018

Lớp trực tuần: 6A               GV trực tuần: Mai Thị Dung.

Thứ, ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ
HAI  Lên lớp Lên lớp
Đón đoàn KT công tác Phổ cập (đ/c Thái, Phiếm, H.Anh)
BA  Lên lớp  Lên lớp
Lên lớp  Lên lớp
 Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)  Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)
 Họp Hiệu trưởng tại PGDHọp Kế toán tại PGD
NĂM Lên lớp  Bồi giỏi các đội tuyển
 Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái) Tập huấn công tác tư vấn tâm lý học đường tại Nam Định (đ/c Thái)
 Học bù
SÁU Lên lớp  Lên lớp
BẨY Lên lớp – Sau tiết 2 Bình tuần  Lên lớp
 Dự lớp Bồi dưỡng nâng hạng GV (đ/c Linh)
CN