39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 29

Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2019 Lớp trực tuần: 8A               GV trực tuần: Vũ Thị Na Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào cờ –  Lên lớp theo TKB mới  Ôn tập
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 28

Từ ngày 11/03 đến ngày 17/03/2019 Lớp trực tuần: 9B               GV trực tuần: Vũ Thị Xuyến Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ