Lịch công tác tuần 33

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020 Lớp trực tuần:               GV trực tuần: HS tiếp tục tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra từ ngày 30/03/2020 cho đến khi…

Lịch công tác tuần 32

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020 Lớp trực tuần:               GV trực tuần: HS tiếp tục tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra từ ngày 30/03/2020 cho đến khi…