39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 9

  Từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018 Lớp trực tuần: 9A               GV trực tuần: Bùi Thị Lan. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 8

Từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018 Lớp trực tuần: 6B               GV trực tuần: Nguyễn Thị Diệp. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 7

Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018 Lớp trực tuần: 6A               GV trực tuần: Mai Thị Dung. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Lên…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018 Lớp trực tuần: 7B               GV trực tuần: Nguyễn Thị Thu Hoài. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Học sinh…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 4

Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018 Lớp trực tuần: 7A                             GV trực tuần: Trần Thị Huyền. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU