39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 16

Từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018 Lớp trực tuần: 6A               GV trực tuần: Mai Thị Dung. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào cờ – Lên lớp Lên lớp
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 15

Từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018 Lớp trực tuần: 7C               GV trực tuần: Vũ Thị Lý. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 14

Từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018 Lớp trực tuần: 7B               GV trực tuần: Nguyễn Thị Thu Hoài. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 13

Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2018 Lớp trực tuần: 7A               GV trực tuần: Trần Thị Huyền. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Lên lớp 14h: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 12

Từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018 Lớp trực tuần: 8B               GV trực tuần: Lê Thị Thi. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11 Từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018 Lớp trực tuần: 8A               GV trực tuần: Vũ Thị Na. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào cờ – Lên lớp
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 10

Từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018 Lớp trực tuần: 9B               GV trực tuần: Vũ Thị Xuyến. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào cờ – Lên lớp thực hiện TKB mới
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 9

  Từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018 Lớp trực tuần: 9A               GV trực tuần: Bùi Thị Lan. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 8

Từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018 Lớp trực tuần: 6B               GV trực tuần: Nguyễn Thị Diệp. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Chào…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần 7

Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018 Lớp trực tuần: 6A               GV trực tuần: Mai Thị Dung. Thứ, ngày SÁNG CHIỀU GHI CHÚ HAI  Lên…